Späť

Referencie od mojich zákazníkov

Logo_ARXB

Ing. Jozef Rebro – Výkonný riaditeľ

V spoločnosti ARIMEX je poriadok neodmysliteľnou súčasťou dennej praxe. D. Krivošík nám pomohol zavedením systému manažérstva kvality a jeho transformáciou do systému riadenia spoločnosti túto skutočnosť lepšie zvládnuť a ešte viac zvýrazniť. To, že s ním nepretržite spolupracujeme od roku 2003 hovorí za všetko.

Logo_ARXT

Ing. Pavol Dohnányi – Obchodník

Mne ako začínajúcemu obchodníkovi umožnili riadiace dokumenty, v ktorých je systém našej práce popísaný veľmi rýchlo pochopiť moje zodpovednosti a všetky súvislosti takže som mohol v krátkom čase podávať plnohodnotný výkon.

biolife_logo_new

Ing. Tibor Szabo – Konateľ spoločnosti

Od roku 2004 sa D. Krivošík aktívne podieľa na tvorbe systému riadenia spoločnosti BIOLIFE. Systém je jednoduchý a prehľadný, čím napomáha k zlepšovaniu komunikácie medzi zamestnancami, plneniu úloh a následne k zvyšovaniu výkonnosti ako zamestnancov, tak aj celej spoločnosti. Počnúc rokom 2015 spolupracuje s vedením spoločnosti na hodnotení ekonomických výsledkov pomocou pomerných ukazovateľov, ktoré vypovedajú o efektívnosti fungovania firmy.

Ing. Peter Czirák – Obchodný riaditeľ

Posledná transformácia systému riadenia spoločnosti je dôkazom jeho prispôsobivosti našim potrebám. Zmena bola vykonaná rýchlo a účinne zavedená do praxe.

Ing. Vladislav Štetina – Konateľ spoločnosti

Pán D. Krivošík priniesol do našej spoločnosti veľa dobrých nápadov hlavne v oblasti riadenia efektivity zákaziek. Aktívne sa zúčastňuje na zbere, spracovaní dát a ich hodnotení, čím vedeniu spoločnosti poskytuje cennú podporu pre lepšie zhodnotenie produktívneho potenciálu spoločnosti.

Copyright © TQM1.sk 2015-2022 | Pomohla Tvorbastranky.sk