Warning: chmod(): No such file or directory in /data/c/8/c83701c7-22a8-4ca9-b484-9652789977b9/tqm1.sk/web/wp-includes/plugin.php(437) : runtime-created function on line 1
Analýza systému zákazníka » TQM1
Späť

Analýza systému zákazníka

Každý zákazník nejaký systém fungovania firmy určite . Ak sa ho však majiteľ resp. vedenie firmy rozhodne zmeniť je vhodné vykonať analýzu súčasného systému, pozostávajúcu z nasledujúcich častí:

Analýza riadiacich dokumentov, ktoré sa používajú vo firme a vyjadrujú zámer a zároveň záväzný predpis vedenia spoločnosti pre zamestnancov ako by mal systém fungovať.

Analýza stavu základných zložiek, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou každého vitálneho systému pomôže zistiť súčasný obraz o návrhu a praktickej realizácii jeho zložiek ako sú napr. vedenie, riadenie, administratíva, financie, marketing, predaj, produkcia…

Analýza priebehu tvorby pridanej hodnoty pre zákazníka umožní pohľad na kvalitu a postupnosť tvorby a výmeny produktov v najdôležitejšej línii prechádzajúcej naprieč zložkami systému. Každá nefunkčnosť alebo chyba v tejto línii má negatívny dopad na ekonomické výsledky firmy.

Analýza názorov zamestnancov na systém, ktorí sú obsadení na jednotlivých pracovných funkciách umožní získať veľmi dôležité informácie vyplývajúce z ich pohľadu na systém odrážajúce jeho reálne fungovanie v praktickom živote firmy.

Vyhodnotenie stavu systému na základe postrehov z predchádzajúcich čiastkových analýz by malo logicky vyústiť do návrhu zmien v systéme.

Informácie získané analýzou súčasného stavu systému zákazníka sú dobrým základom pre modelovanie systému riadenia spoločnosti SRS TQM.

Copyright © TQM1.sk 2015-2023 | Pomohla Tvorbastranky.sk