Warning: chmod(): No such file or directory in /data/c/8/c83701c7-22a8-4ca9-b484-9652789977b9/tqm1.sk/web/wp-includes/plugin.php(437) : runtime-created function on line 1
Systém riadenia spoločnosti TQM » TQM1
Späť

Systém riadenia spoločnosti SRS TQM

Prečo som Systém riadenia spoločnosti (SRS TQM) vlastne vytvoril? Stal sa logickým vyústením mojej dlhodobej praxe nezávislého externého konzultanta v oblasti riadenia malých a stredných firiem. Od roku 1998 som vnímal dianie vo firmách  mojich zákazníkov. Čím ďalej, tým viac mi bolo jasnejšie, že na základe hesla „Život je zmena“ (firemný nevynímajúc), potrebujú majitelia a vedúci pracovníci jednoduchý nástroj riadenia, ktorý by zachytával v dnešnej dynamickej dobe často sa meniaci obraz firmy.

Za základný prvok firemného systému považujem zamestnanca na pracovnej funkcii. Pracovné funkcie sú súčasťou prvkov organizačnej štruktúry, z ktorých je zostavená organizačná štruktúra firmy. Zamestnanci na pracovných funkciách vytvárajú produkty, ktoré si vymieňajú buď medzi sebou ako interní dodávatelia a zákazníci alebo s externými dodávateľmi a zákazníkmi resp. inými zainteresovanými stranami.

Štruktúra systému je účelne postavená tak, aby boli v rámci jeho jednotlivých častí – zložiek dosiahnuté požadované výsledné produkty. Zložky definujú základné časti systému ako sú napr. vedenie, financie, predaj atď.. Tieto môžu byť ďalej delené do požadovanej úrovne.

Aby bola možná kontrola resp. predpovedanie dopadov správania sa firmy v čase a jeho prípadné korekcie, je potrebné určiť, merať a hodnotiť adekvátne ukazovatele výkonnosti systému.

Pridaná hodnota pre zákazníka používajúceho SRS TQM je v usporiadanosti, prehľadnosti a jednoduchosti koncentrovanej formy popisu firemného systému riadenia spoločnosti. SRS TQM podporuje komunikáciu a bezproblémovú výmenu produktov, ktoré sú základom dobrých vzťahov medzi zamestnancami a neodmysliteľnou súčasťou správne fungujúcej firmy.

Pred zmenou alebo vytvorením systému riadenia spoločnosti (SRS TQM) je vhodné vykonať analýzu súčasného systému zákazníka.

Copyright © TQM1.sk 2015-2023 | Pomohla Tvorbastranky.sk