Späť

Logo_ARXB

Ing. Jozef Rebro – Výkonný riaditeľ

V spoločnosti ARIMEX je poriadok neodmysliteľnou súčasťou dennej praxe. D. Krivošík nám pomohol zavedením systému manažérstva kvality a jeho transformáciou do systému riadenia spoločnosti túto skutočnosť lepšie zvládnuť a ešte viac zvýrazniť. To, že s ním nepretržite spolupracujeme od roku 2003 hovorí za všetko.

Logo_ARXT

Ing. Pavol Dohnányi – Obchodník

Mne ako začínajúcemu obchodníkovi umožnili riadiace dokumenty, v ktorých je systém našej práce popísaný veľmi rýchlo pochopiť moje zodpovednosti a všetky súvislosti takže som mohol v krátkom čase podávať plnohodnotný výkon.

Logo_PAS

Ing. Roman Čerťanský – Výkonný riaditeľ pre Administratívu a Ekonomiku

Naša spolupráca s pánom Ing. Danielom Krivošíkom začala ešte v roku 2003, keď sme mali potrebu zaviesť vo firme systém manažérstva kvality podľa ISO 9001-2000, kedy nám bol doporučený firmou SGS ako audítorskou spoločnosťou.
Hneď v prvý rok našej spolupráce som v pánovi Krivošíkovi spoznal zodpovedného a nápomocného človeka, ktorý svojimi vedomosťami a skúsenosťami prevyšoval požiadavky certifikačného systému, a preto sme sa s ním dohodli na pravidelnej spolupráci na mesačnej báze za účelom zvýšenia úrovne riadenia našej spoločnosti so zameraním na ľudské zdroje a administratívu.
Tak, ako sa za pomoci pána Krivošíka rozvíjala naša spoločnosť, vývoj sa nezastavil ani vo firme TQM a pred dvoma rokmi sme uzavreli zmluvu na dodávku SRS TQM, ktorý nás posunul opäť vyššie, čo sme pozitívne zhodnotili  pri rozširovaní počtu zamestnancov, ich zaškolení a zabezpečení vzájomnej zastupiteľnosti zamestnancov. Skúsenosti získané pri našej spolupráci úspešne využívame aj v našich ostatných spoločnostiach.
V osobe pána Krivošíka sme získali nielen dobrého partnera ale aj skvelého priateľa s dobrou náladou a vysokou mierou porozumenia.

biolife_logo_new

Ing. Tibor Szabo – Konateľ spoločnosti

Od roku 2004 sa D. Krivošík aktívne podieľa na tvorbe systému riadenia spoločnosti BIOLIFE. Systém je jednoduchý a prehľadný, čím napomáha k zlepšovaniu komunikácie medzi zamestnancami, plneniu úloh a následne k zvyšovaniu výkonnosti ako zamestnancov, tak aj celej spoločnosti.

Ing. Peter Czirák – Obchodný riaditeľ

Posledná transformácia systému riadenia spoločnosti je dôkazom jeho prispôsobivosti našim potrebám. Zmena bola vykonaná rýchlo a účinne zavedená do praxe.

polnonakup_logo_RGB

Ing. Vendelín Adamča – Výkonný riaditeľ

Zavedením systému manažérstva kvality v našej spoločnosti sa podstatne zvýšila prehľadnosť v dokumentácii a vykonávaných činnostiach. Systém nám pomohol k rozvoju spoločnosti a zavedeniu ďalších podsystémov potrebných k zvýšeniu konkurencieschopnosti na trhu skladovania agrokomodít. Spokojnosť s prácou D. Krivošíka podčiarkuje fakt, že bez problémov spolupracujeme od roku 2004.

Ing. Ingrida Cziráková – Člen predstavenstva

Systém riadenia našej spoločnosti popísaný v príručke je ľahko čitateľný, pochopiteľný a transparentný. Mne pri nástupe do funkcie veľmi pomohol. Jeho jednoduchosť a flexibilita je zárukou bezproblémového zavádzania zmien do budúcna.

Mohlo by Vás zaujímať

Činnosť a produkt

23. júna 2015 Bez činnosti ako cieľavedomého pôsobenia na hmotu produkt nevznikne avšak hodnotu pre zákazníka či už interného alebo externého nesie v sebe produkt. Zákazníka parametre činnosti ako sú doba trvania, veľkosť a intenzita podaného výkonu atď. zaujímajú maximálne okrajovo. Rozhodujúce sú pre neho parametre produktu ako napr. tvar, rozmerová presnosť, kvalita spracovania, funkčnosť, a mnohé ďalšie…

Diagramy alebo databáza?

21. júna 2015 Keď som sa prvýkrát v roku 1996 stretol s programom VISIO ako už z názvu vyplýva použiteľným na vizualizáciu nápadov a myšlienok bol som nadšený jeho jednoduchým použitím a širokospektrálnym záberom. Dôvodom, prečo som ho začal používať bolo kreslenie vývojových diagramov. Bola to v tom období najschodnejšia cesta ako elegantne vizualizovať priebeh firemných procesov…
Copyright © TQM1.sk 2015-2022 | Pomohla Tvorbastranky.sk