Späť

Logo_ARXB

Ing. Jozef Rebro – Výkonný riaditeľ

V spoločnosti ARIMEX je poriadok neodmysliteľnou súčasťou dennej praxe. D. Krivošík nám pomohol zavedením systému manažérstva kvality a jeho transformáciou do systému riadenia spoločnosti túto skutočnosť lepšie zvládnuť a ešte viac zvýrazniť. To, že s ním nepretržite spolupracujeme od roku 2003 hovorí za všetko.

Logo_ARXT

Ing. Pavol Dohnányi – Obchodník

Mne ako začínajúcemu obchodníkovi umožnili riadiace dokumenty, v ktorých je systém našej práce popísaný veľmi rýchlo pochopiť moje zodpovednosti a všetky súvislosti takže som mohol v krátkom čase podávať plnohodnotný výkon.

Logo_PAS

Ing. Roman Čerťanský – Výkonný riaditeľ pre Administratívu a Ekonomiku

Naša spolupráca s pánom Ing. Danielom Krivošíkom začala ešte v roku 2003, keď sme mali potrebu zaviesť vo firme systém manažérstva kvality podľa ISO 9001-2000, kedy nám bol doporučený firmou SGS ako audítorskou spoločnosťou.
Hneď v prvý rok našej spolupráce som v pánovi Krivošíkovi spoznal zodpovedného a nápomocného človeka, ktorý svojimi vedomosťami a skúsenosťami prevyšoval požiadavky certifikačného systému, a preto sme sa s ním dohodli na pravidelnej spolupráci na mesačnej báze za účelom zvýšenia úrovne riadenia našej spoločnosti so zameraním na ľudské zdroje a administratívu.
Tak, ako sa za pomoci pána Krivošíka rozvíjala naša spoločnosť, vývoj sa nezastavil ani vo firme TQM a pred dvoma rokmi sme uzavreli zmluvu na dodávku SRS TQM, ktorý nás posunul opäť vyššie, čo sme pozitívne zhodnotili  pri rozširovaní počtu zamestnancov, ich zaškolení a zabezpečení vzájomnej zastupiteľnosti zamestnancov. Skúsenosti získané pri našej spolupráci úspešne využívame aj v našich ostatných spoločnostiach.
V osobe pána Krivošíka sme získali nielen dobrého partnera ale aj skvelého priateľa s dobrou náladou a vysokou mierou porozumenia.

biolife_logo_new

Ing. Tibor Szabo – Konateľ spoločnosti

Od roku 2004 sa D. Krivošík aktívne podieľa na tvorbe systému riadenia spoločnosti BIOLIFE. Systém je jednoduchý a prehľadný, čím napomáha k zlepšovaniu komunikácie medzi zamestnancami, plneniu úloh a následne k zvyšovaniu výkonnosti ako zamestnancov, tak aj celej spoločnosti.

Ing. Peter Czirák – Obchodný riaditeľ

Posledná transformácia systému riadenia spoločnosti je dôkazom jeho prispôsobivosti našim potrebám. Zmena bola vykonaná rýchlo a účinne zavedená do praxe.

polnonakup_logo_RGB

Ing. Vendelín Adamča – Výkonný riaditeľ

Zavedením systému manažérstva kvality v našej spoločnosti sa podstatne zvýšila prehľadnosť v dokumentácii a vykonávaných činnostiach. Systém nám pomohol k rozvoju spoločnosti a zavedeniu ďalších podsystémov potrebných k zvýšeniu konkurencieschopnosti na trhu skladovania agrokomodít. Spokojnosť s prácou D. Krivošíka podčiarkuje fakt, že bez problémov spolupracujeme od roku 2004.

Ing. Ingrida Cziráková – Člen predstavenstva

Systém riadenia našej spoločnosti popísaný v príručke je ľahko čitateľný, pochopiteľný a transparentný. Mne pri nástupe do funkcie veľmi pomohol. Jeho jednoduchosť a flexibilita je zárukou bezproblémového zavádzania zmien do budúcna.

Mohlo by Vás zaujímať

Online Gambling: How to Play

29. júna 2022 Top Online Gambling Websites Why join Real Money Gambling websites? Many of the top gambling websites on the internet advocate responsible gambling. Casino reviews online will teach you how to play on these top online gambling sites. Online casino reviews can help you find the best online gambling sitethat provides a variety of games and […]

Free Slots Where To Find Them

There are many advantages when you play free slots. They can be played without downloading any software. This is the best way to test your luck with slot machines without spending a dime. You’d like to have all the luck you can while having fun. Casinos provide free slots with no deposit to play play […]

Play online casino games and Stay in the House with the Family

Casinos online are the new virtual editions of conventional casinos that are growing dramatically in popularity across the globe. Casinos online let players play casino games online such as table games online and slot machines, via the internet, using computers, laptops or smart-phone with an internet connection. Online players can bet real money

Online Writing Services Buy Essays Online For Pupils

28. júna 2022 Essays written by students in college or university are the best references to have done research on. The job done by these pupils can really be trusted, because the resources have been assessed and verified.

Live Dealer Games

27. júna 2022 Live casino is more than an online interactive game. You will play in play free poker games live, with a live dealer handling every action, like you are at the actual casino. HD graphics will be provided to allow you to feel the excitement of a live casino as close as is possible. Live casinos

No Deposit Bonuses Make For the Most Popular Online free poker games for fun Casino Real Money Poker In online casinos that offer real money, no deposit games, you need to sign up first to begin playing. Similar to slot games, you require either a credit card, or Paypal account to play. You can use […]

Hottest Girls In Their 30’s

26. júna 2022 (Gilbert Carrasquillo/GC Images)Crowned Miss World 2000, Priyanka rapidly became a Bollywood star in her native India. But you realize her as Alex Parrish on ABC’s Quantico, or maybe you’ve seen her in Netflix’s The White Tiger or The Matrix Resurrections. But if you only know her as Nick Jonas’ spouse, then it’s secure to assume […]

19+ Hookup & Sex Online dating Web Sites

22. júna 2022 Content Heres Ways to Opt For The Very best Beef On The Marketplace Adult Hookup As to why Do Folks Use On line Hookup Web-sites? Can You Get Any Hookup Sites And Browse Them With Out Subscription? As you may find out, premium account fees cash, and we will not thoughts spending it to have […]

How Can I Play Money Via a Mobile Phone?

Mobile casino is a game of skill or luck that can be played for cash by using a mobile device, such as a tablet computer, or even a pilot device connected to wireless networks. This game allows players to log in to their online casino account to place bets using their credit card. You can […]

How to Choose the Best Casino Online If you’re looking to enjoy a great gaming experience, choosing the best online casino can be a difficult task. Online gambling is net solitaire free online becoming more popular. There are numerous advantages of online gambling. It is more secure. Many people are uncomfortable carrying cash around in […]

What to look out for in Real Money Online Casino Bonuses

If you play with real money online, your chances to win will be the same as those who gamble in casinos. Online gambling may offer better odds than the casino. Like all forms of gambling there is a house advantage. They have access to more money than you do. Since traditional brick and mortar casinos […]

Comparing Online Gambling Sites

When comparing gambling websites, it is essential to evaluate a range of factors. Those factors include the number of games offered, bonuses and the reputation of the operator and payment methods. Find out more for identifying an authentic gambling website. We’ll discuss the most important things to look out for. A legitimate casino is one […]

Best Casino Games So , what are the most enjoyable casino games? The answer depends on your attitude toward enjoyment and gaming. If you love the thrill of having a lot of it, then slots and video poker are ideal games to play. On the other hand, if are more interested in business or making […]

How to Find the Best Online Slot Reviews When you search for online slot reviews, be aware that not all are created to be the same. In fact, the top ones are only as good as their creators, which is why it’s crucial to go through a few prior to choosing the best casino. These […]

Play Free Slots on Your Mobile Phone

20. júna 2022 Playing free online slots is one of the most enjoyable method to release stress and tension when you are after a restful night’s sleep. You can do this even if you’ve got a hectic schedule that leaves you little time to spare for additional activities or duties. So long as you’re online and have access […]

Download a no-cost demo slot machine. Free slots allow players to try out slot machine games without spending real money into slot machines. The free slots let you test the slot machine before you invest real money. You can try demo casino slots for free in order to gain a familiarity with the game and […]

No Deposit Casino Bonus: Great Online Freebies

19. júna 2022 Just what is a no deposit casino bonus? Basically, a no deposit casino bonus is an advertising offered by several online casinos that gives players free cash without needing them to place any of their cash at stake. In most cases, the no deposit bonuses provided are for particular games names, however they can still […]

Free Online Slot Games – How to Make Real Money from Home

Online slots are an excellent option to have fun at casinos without leaving your home or pay any money. There are numerous advantages to playing these free games instead of visiting local casinos or spending real money. For example you do not have to go through the hassle of getting accommodation and hiring a waiter […]

General Info on Mobile Casino Slots

Playing with Mobile Casino Slots may be fun and exciting particularly when it involves slot machines . You can actually play Wild slots on your cellular phone. This game was created by Microgaming and is now offered by numerous mobile phone makers, including Nokia, Samsung, Sony Erickson, Motorola, and Blackberry. You may love playing Wild

A Guide For Visitors and Online Slot Machines

Now you can play slot machines for real cash directly from your free slot dolphin reef pc or laptop. Most online casinos have reactive web sites or apps that allow you to play online slot machines right from the computer. Some of these online casinos also provide cellular casino gaming where it is
Copyright © TQM1.sk 2015-2022 | Pomohla Tvorbastranky.sk