Späť

Od roku 2004 sa D. Krivošík aktívne podieľa na tvorbe systému riadenia spoločnosti BIOLIFE. Systém je jednoduchý a prehľadný, čím napomáha k zlepšovaniu komunikácie medzi zamestnancami, plneniu úloh a následne k zvyšovaniu výkonnosti ako zamestnancov, tak aj celej spoločnosti. Počnúc rokom 2015 spolupracuje s vedením spoločnosti na hodnotení ekonomických výsledkov pomocou pomerných ukazovateľov, ktoré vypovedajú o efektívnosti fungovania firmy.

Mohlo by Vás zaujímať

Činnosť a produkt

23. júna 2015 Bez činnosti ako cieľavedomého pôsobenia na hmotu produkt nevznikne avšak hodnotu pre zákazníka či už interného alebo externého nesie v sebe produkt. Zákazníka parametre činnosti ako sú doba trvania, veľkosť a intenzita podaného výkonu atď. zaujímajú maximálne okrajovo. Rozhodujúce sú pre neho parametre produktu ako napr. tvar, rozmerová presnosť, kvalita spracovania, funkčnosť, a mnohé ďalšie…

Diagramy alebo databáza?

21. júna 2015 Keď som sa prvýkrát v roku 1996 stretol s programom VISIO ako už z názvu vyplýva použiteľným na vizualizáciu nápadov a myšlienok bol som nadšený jeho jednoduchým použitím a širokospektrálnym záberom. Dôvodom, prečo som ho začal používať bolo kreslenie vývojových diagramov. Bola to v tom období najschodnejšia cesta ako elegantne vizualizovať priebeh firemných procesov…
Copyright © TQM1.sk 2015-2022 | Pomohla Tvorbastranky.sk