Späť

Ing. Daniel Krivošík

Konateľ spoločnosti

Od roku 1998 sa venujem systémom riadenia firiem ako nezávislý externý konzultant. Spočiatku to bolo približne 20 zrealizovaných projektov zameraných na zavedenie systému manažérstva kvality podľa noriem radu ISO 9001 vo firmách z rôznych odvetví a oblastí podnikania. Postupným získavaním skúseností z praxe som si čím ďalej tým viac uvedomoval, že tento normatívny prístup bol dobrý pre zavedenie určitého systému práce vo firme. Väčšina mojich zákazníkov sa však chcela v riadení firmy posunúť ďalej, preto som na základe ich požiadaviek vytvoril Systém riadenia spoločnosti SRS TQM, ktorý bol úspešne aplikovaný a preverený v praxi. SRS TQM je nenormatívny, schopný obsiahnuť všetky hľadiská firemného systému vrátane rôznych normatívnych podsystémov. Je to vidno v priloženom zozname mnou zrealizovaných projektov, kde niektorí zákazníci si v rámci nového systému ponechali aj pôvodný systém manažérstva kvality.

Popri svojej práci sa naďalej vzdelávam v oblasti systémov riadenia firiem a spracovania dát.

Som zástancom a svojim prístupom presadzujem princípy slobody myslenia a prejavu, etiky správania a spokojnosti všetkých zainteresovaných strán.

Svojou prácou dávam zákazníkom netradičný produkt v podobe pohľadu zvonku na dianie vo firme a podporu pri jej riadení.

Región mojej pôsobnosti je Slovensko

Kontakt: 0905549655, tqm@tqm1.sk

Copyright © TQM1.sk 2015-2022 | Pomohla Tvorbastranky.sk