Späť

Kontaktné údaje

Ing. Daniel Krivošík (konateľ)
tqm@tqm1.sk
(+421) 0905 549 655

Total Quality Management, s.r.o.
Slnečná 2984/31
926 01 Sereď

IČO: 44 201 311
IČ DPH: SK2022613549
OR Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, Vložka číslo : 22018/T

IBAN: SK25 7500 0000 0040 0640 7862
SWIFT: CEKOSKBX

Kontaktný formulár

Copyright © TQM1.sk 2015-2022 | Pomohla Tvorbastranky.sk