Späť

Diagramy alebo databáza?

diagram-alebo-databaza

Keď som sa prvýkrát v roku 1996 stretol s programom  VISIO ako už z názvu vyplýva použiteľným na vizualizáciu nápadov a myšlienok bol som nadšený jeho jednoduchým použitím a širokospektrálnym záberom. Dôvodom, prečo som ho začal používať bolo kreslenie vývojových diagramov. Bola to v tom období najschodnejšia cesta ako elegantne vizualizovať priebeh firemných procesov. Krátke štúdium značiek vývojových diagramov, zakúpenie štandardnej verzie programu a prvé diagramy boli na svete. Zákazníkom aj audítorom sa to páčilo, preto nasledujúcich desať rokov prebehlo v znamení zlepšovania vizáže a obsahu procesných modelov mapovaných systémov. Ja som však model systému vnímal nielen z pohľadu tvorcu, ale aj správcu systému. Ako sa hovorí „život je zmena“ a zmeny časom nastali aj vo firmách, kde som systém pomáhal zaviesť a spravovať. Logicky musela nasledovať aj adekvátna zmena procesov a diagramov. Tu som si uvedomil aká náročná je táto elegancia pri zmenách na pozornosť a čas ak chcete udržať systém bezchybným a konzistentným vo všetkých súvislostiach.

Extraktom zodpovedností a právomocí vyplývajúcich zo systému pre pracovníka na pracovnej funkcii je popis pracovnej funkcie. Tu sa ukázal druhý závažný problém kreslených diagramov. Prevod činností z diagramov do popisov pracovných funkcií bol náročný a záruka úplnosti teoretická. Pri zmenách sa tento problém ešte zvýraznil.

V dnešnej dobe existuje veľké množstvo aplikácií na modelovanie systému fungovania firmy pomocou vývojových diagramov. Ja osobne som zástanca jednoduchosti a efektívnosti, preto som vymenil náročnú eleganciu za efektívny poriadok a v dnešnej dobe celý systém fungovania firmy vrátane súvislostí modelujem v Exceli, ktorý sa ukázal ako dostatočný nástroj pre túto činnosť. Modelovanie je jednoduché, zmeny rýchle a prenos zodpovedností a právomocí zo systému do popisov pracovných funkcií je vždy 100%-ný.

Mohlo by Vás zaujímať

Činnosť a produkt

23. júna 2015 Bez činnosti ako cieľavedomého pôsobenia na hmotu produkt nevznikne avšak hodnotu pre zákazníka či už interného alebo externého nesie v sebe produkt. Zákazníka parametre činnosti ako sú doba trvania, veľkosť a intenzita podaného výkonu atď. zaujímajú maximálne okrajovo. Rozhodujúce sú pre neho parametre produktu ako napr. tvar, rozmerová presnosť, kvalita spracovania, funkčnosť, a mnohé ďalšie…

Diagramy alebo databáza?

21. júna 2015 Keď som sa prvýkrát v roku 1996 stretol s programom VISIO ako už z názvu vyplýva použiteľným na vizualizáciu nápadov a myšlienok bol som nadšený jeho jednoduchým použitím a širokospektrálnym záberom. Dôvodom, prečo som ho začal používať bolo kreslenie vývojových diagramov. Bola to v tom období najschodnejšia cesta ako elegantne vizualizovať priebeh firemných procesov…
Copyright © TQM1.sk 2015-2022 | Pomohla Tvorbastranky.sk