Späť

Činnosť a produkt

cinnost-a-produkt

Bez činnosti ako cieľavedomého pôsobenia na hmotu produkt nevznikne avšak hodnotu pre zákazníka či už interného alebo externého nesie v sebe produkt. Zákazníka parametre činnosti ako sú doba trvania, veľkosť a intenzita podaného výkonu atď. zaujímajú maximálne okrajovo. Rozhodujúce sú pre neho parametre produktu ako napr. tvar, rozmerová presnosť, kvalita spracovania, funkčnosť a mnohé ďalšie.

Tento fakt ako keby mnohí lídri a manažéri firiem prehliadali. Zaoberajú sa určovaním činností a procesov, ktoré majú pracovníci vykonávať resp. sú za ich realizáciu zodpovední ako vlastníci procesov a kontrolou ich realizácie. Činnosť je iba jedným z nutných predpokladov vytvorenia kvalitného produktu, preto som presvedčený, že je potrebné systém riadenia firmy vrátane odmeňovania jednotlivých pracovníkov postaviť na tvorbe a výmene či už čiastkových alebo výsledných produktov s internými resp. externými zákazníkmi a dodávateľmi. Z toho vyplýva, že okrem činností, ktoré má vykonávať, musí mať každý pracovník absolútne jasno vo svojich zodpovednostiach  t.j. aké produktyvytvoriť a odovzdať ale aj právomociach teda aké produkty má právo vyžadovať či už v rámci alebo mimo firmy. Správna tvorba a výmena kvalitných produktov podporuje dobrú komunikáciu, vzťahy a atmosféru vo firme. Pracovníci na pracovných funkciách tak presne vedia, čo sa od nich očakáva a čo môžu očakávať oni od ostatných.

Mohlo by Vás zaujímať

Činnosť a produkt

23. júna 2015 Bez činnosti ako cieľavedomého pôsobenia na hmotu produkt nevznikne avšak hodnotu pre zákazníka či už interného alebo externého nesie v sebe produkt. Zákazníka parametre činnosti ako sú doba trvania, veľkosť a intenzita podaného výkonu atď. zaujímajú maximálne okrajovo. Rozhodujúce sú pre neho parametre produktu ako napr. tvar, rozmerová presnosť, kvalita spracovania, funkčnosť, a mnohé ďalšie…

Diagramy alebo databáza?

21. júna 2015 Keď som sa prvýkrát v roku 1996 stretol s programom VISIO ako už z názvu vyplýva použiteľným na vizualizáciu nápadov a myšlienok bol som nadšený jeho jednoduchým použitím a širokospektrálnym záberom. Dôvodom, prečo som ho začal používať bolo kreslenie vývojových diagramov. Bola to v tom období najschodnejšia cesta ako elegantne vizualizovať priebeh firemných procesov…
Copyright © TQM1.sk 2015-2022 | Pomohla Tvorbastranky.sk