Späť

Cenník za služby SRS TQM

Cena za analýzu systému zákazníka a modelovanie SRS TQM je 50 eur + DPH za jednu hodinu plus cestovné (som platca DPH).

Cenu je možné redukovať perfektnou pripravenosťou a aktívnou spoluprácou zo strany zákazníka, čím sa radikálne zmenší počet hodín spolupráce.

Zákazníkom, ktorí sú ochotní vytvoriť si príručku SRS sami bude stanovená individuálna cena podľa rozsahu príručky a podpory z mojej strany.

Cena za servis SRS TQM je stanovená na základe dohody o poskytovaných službách a systéme spolupráce individuálne pre každého zákazníka.

Copyright © TQM1.sk 2015-2022 | Pomohla Tvorbastranky.sk